Beijing Tong Ren Tang Toronto
Beijing Tong  Ren Tang Toronto
 

北京同仁堂(多倫多)
BEIJING TONG REN TANG (TORONTO) INC.

A subsidiary of century old traditional Chinese herbal medicine store Tong Ren Tang
TRT cheng yao

Proprietary Readymade Products (Cheng Yao)

Over the centuries, BJTRT has been developing and manufacturing special preprietary TCM medicines (or the common terminology "Cheng Yao") that are sold over the counter. Tong Ren Tang Cheng Yao are effective for the treatment of many common illneses and are widely popular and world famous.
Some of our famous Cheng Yao


 
niuhuangqingxinwan
Niu Huang Qing Xin Wan
 

 

yangxinanxshengwan
Yang Xin An Shen Wan

 

liancaojieduwan
Lian Qiao Jie Du Wan

 

jiaweixiaoyaowanJia Wei Xiao Yao Wan

 

qingyinwan
Qing Yin Wan

 

Q"qingfeiyihuowan"Qing Fei Yi Huo Wan

 

anshenbuxinwan
An Shen Bu Xin Wan
liuweidihuangwan
Liu Wei Di Huang Wan